Ett lok lastas ombord på en båt.

Med syfte att tillgängliggöra Järnvägsmuseets samlingar pågår ett digitaliseringsprojekt. Fotografier, föremål och böcker finns sökbara på Samlingsportalen. 

Biblioteksmaterial finns i digitala biblioteket på Samlingsportalen. Här hittar du bland annat SJs järnvägsstatistik, särtryck och arvodesstater åren 1872-1944 samt Sveriges Kommunikationer från år 1867-1913.