Järnvägsmuseet ger ut böcker på eget förlag, inom ämnet svensk järnvägshistoria.

omslag på boken planteringar vid järnvägen.jpg

Ny bok om parker och trädgårdar vid järnvägen

Järnvägsmuseet har i samarbete med Göteborgs universitet och Trafikverket undersökt hur och varför planteringar användes vid de första stambanorna i Sverige mellan åren 1855–1875. Resultaten är samlade i boken Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid. Boken är också är en licentiatuppsats författad av Anna Lindgren, forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer, som Järnvägsmuseet tillhör.

När järnvägar för persontrafik började byggas i mitten av 1800-talet innebar de en stor förändring av samhället, landskapet och människors vardagsliv. Inom det nya stora tekniska systemet användes planteringar för olika funktioner – till prydnad, nytta och skydd. Undersökningen tar sin utgångspunkt från fyra exempel – Alingsås, Eslöv, Stockholms södra station och Hallsberg.

Vi får följa hur arbetet med de första planteringarna gick till, hur planteringsverksamheten inom Statens järnvägar fick en egen organisation och vilka motiv som låg bakom planteringarna.

Planteringar vid järnvägen sätts också in i sitt sammanhang genom en utblick till den internationella händelseutvecklingen och samtidens syn på naturen, park och trädgård. Licentiatuppsatsen utgår från tidigare okänt arkivmaterial och visar att planteringar var en given del i de nya järnvägsanläggningarna och i omformandet av landskapet.

Boken ingår i Actaserien, Gothenburg Studies in Conservation 47.

Fakta

Titel: Planteringar vid järnvägen
Författare: Anna Lindgren
Grafisk form: Mikael Dunker
Utgivningsår: 2020
Sidantal: 212
ISBN: 978-91-7963-026-3
Pris: 250 kr inkl porto

omslag på järnvägsmuseets årsbok spår 2020.jpg

SPÅR

Sedan 1986 har årsboken "Spår" givits ut – i den ges artiklar av längre och vetenskapligt innehåll möjlighet till publicering. Järnvägsmuseets ambition är att vid sidan av årsboken dessutom ge ut en mer omfattande bok om året. Här kan nämnas Erik Sundströms "Svenska normalspåriga godsvagnar 1856-1956" från 2010 och "De första stambanorna – Nils Ericsons storverk" från 2014, skriven av Lars Berggrund och Sven Bårström.

Kortare artiklar publiceras i Järnvägmusei Vänners medlemstidning "Sidospår", som utkommer fyra gånger per år.

Järnvägsmuseets stjärnor

Museichef Robert Sjöö har författat ett antal små berättelser om våra lok och vagnar, i kronologisk ordning som tar sin början år 1829. Från en flyende uppfinnares försök till det lutande tåget vid SJ – möt det bortglömda loket, en svenskbyggd ”wannabe”, brigadloket som blir ett krigsbyte, slitvargen på Bergslagsbanan och fler berättelser, illustrerade av gamla och nya bilder ur museets historia!

Fakta

Titel: Järnvägsmuseets stjärnor
Författare: Robert Sjöö
Grafisk form: Mikael Dunker
Utgivningsår: 2018
Sidantal: 300
ISBN: 978-91-979-236-9-9
Pris: 100 kr

OBS! Boken finns också på engelska, med titeln "Stars of Swedish Railway Museum".