En uppslagen bok som visar hur det såg ut där Järnvägsmuseum var beläget från början.

Järnvägsmuseet ger ut böcker på eget förlag, inom ämnet svensk järnvägshistoria.

Sedan 1986 har årsboken "Spår" givits ut – i den ges artiklar av längre och vetenskapligt innehåll möjlighet till publicering. Järnvägsmuseets ambition är att vid sidan av årsboken dessutom ge ut en mer omfattande bok om året. Här kan nämnas Erik Sundströms "Svenska normalspåriga godsvagnar 1856-1956" från 2010 och "De första stambanorna – Nils Ericsons storverk" från 2014, skriven av Lars Berggrund och Sven Bårström.

Kortare artiklar publiceras i Järnvägmusei Vänners medlemstidning "Sidospår", som utkommer fyra gånger per år.