En uppslagen bok som visar hur det såg ut där Järnvägsmuseum var beläget från början.

Järnvägsmuseet ger ut böcker på eget förlag, inom ämnet svensk järnvägshistoria.

Sedan 1986 har årsboken "Spår" givits ut – i den ges artiklar av längre och vetenskapligt innehåll möjlighet till publicering. Järnvägsmuseets ambition är att vid sidan av årsboken dessutom ge ut en mer omfattande bok om året. Här kan nämnas Erik Sundströms "Svenska normalspåriga godsvagnar 1856-1956" från 2010 och "De första stambanorna – Nils Ericsons storverk" från 2014, skriven av Lars Berggrund och Sven Bårström.

Kortare artiklar publiceras i Järnvägmusei Vänners medlemstidning "Sidospår", som utkommer fyra gånger per år.

Järnvägsmuseets stjärnor – ny bok 2018

Museichef Robert Sjöö har författat ett antal små berättelser om våra lok och vagnar, i kronologisk ordning som tar sin början år 1829. Från en flyende uppfinnares försök till det lutande tåget vid SJ – möt det bortglömda loket, en svenskbyggd ”wannabe”, brigadloket som blir ett krigsbyte, slitvargen på Bergslagsbanan och fler berättelser, illustrerade av gamla och nya bilder ur museets historia!

Beställ boken

Ring 026-455 1460 eller skicka e-post till info@jarnvagsmuseet.se
Pris: 100 kr, mot faktura. Postens avgifter tillkommer.