Vagnen är tillverkad av Gothaer Waggonfabrik AG i Gotha, Thüringen. Det tillverkades totalt nio vagnar av den här typen, varav tre finns bevarade på Järnvägsmuseet.

Ostkustbanan (OKB) Gävle-Härnösand var den enda bana som fullt ut satsade på stålvagnar och redan till öppningen år 1927 fanns en stor vagnsflotta. Den här vagnen var då grön och fick heta OKB BCo 51.

Det fanns ursprungligen 24 platser i första klass fördelat på fyra kupéer, samt 45 sittplatser i tredje klass fördelat på två salonger. Ostkustbanans boggivagnar gick i trafik även till Stockholm där de fick smeknamnet "pansartåget".

SJ tog över vagnarna år 1933 och i samband med det fick vagnarna brun färg och vagnen fick därmed heta: SJ litt BCo6b 2971.

År 1956 blev vagnarna omlittererade till ABo6b och 1959 byggdes 2971 om från ABo6b till ABo6c. De fick då nya gavelpartier på taket samtidigt som första och andra klass bytte plats. Det blev då fyra andraklasskupéer och två salonger i förstaklass i stället.

Vagnen togs ur trafik i mitten av 1980-talet och blev museivagn hos föreningen Ostkustbanans Vänner. Den har varit på Järnvägsmuseet sedan 2016 och har renoverats som den såg ut mellan 1961 och 1970.

Begreppsförklaring

ABo6c är en beteckning (littera på jvg-språk) på vagnstypen och betyder:
AB = Kombinerad 1 och 2-klassvagn
o = Lilla bogginollan = Boggievagn
6 = Modell 6 i ”Ao-familjen”
c = variant på inredning inom ABo6-familjen
2971 är vagnens individnummer på SJ

Tillverkad

Waggon- und Maschinenbau AG, Görlitz, 1926  

Längd

  21,2  meter

Vikt

40 ton

Högsta tillåtna hastighet

Högsta tillåtna hastighet 130 km/h