Kbs är en öppen vagn med låga lämmar och stolpar. Vagnen används av Järnvägsmuseet för egna transporter.