För att möta en annan framtid började man bit för bit att montera ned monopolet och öppna för andra att komma in för att underhålla järnvägen, samt köra gods- eller persontrafik. Nedan några viktiga årtal:

  • Länstrafik, 1990
  • Godstrafik, 1996
  • Banunderhållet, 1998
  • SJ bolagiseras, 2001
  • Persontrafik, 2009