Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm är klar 1862. Hela sträckan på 45,5 mil är klar på 7 år. Invigningen sker i november och det firas i fyra dagar.

Järnvägstid införs på SJ med anledning av att delarna av järnvägen mellan Göteborg och Stockholm binds samman. Göteborgstid bestäms gälla. Skillnaden mellan Göteborg och Stockholm är 24 minuter.

Södra stambanan (Malmö-Nässjö-Jönköping-Falköping) blir klar 1864.