Järnvägsmuseet arbetar just nu med att lägga ut samlingarna på DigitaltMuseum. Detta kommer att innebära att du också kan beställa bilder av oss. När så sker, gäller följande ...

Beställa ritningskopior

Välkommen att beställa digitala kopior av ritningar ur våra samlingar. Ritningarna hittar du på Digitalt Museum. Ett stort antal av de digitala filerna går att ladda ner direkt.

För nedladdning av ritningar sök i Digitalt Museum (extern länk)
Beställ ritningar per e-post: registrator@smtm.se

Beställa fotokopior

Fotografier från Järnvägsmuseets fotoarkiv kan kostnadsfritt laddas ner som låg- och högupplösta bildfiler från Digitalt Museum.

Det går även att kostnadsfritt beställa upp till fem högupplösta bildfiler per månad av fotografier i Järnvägsmuseets fotoarkiv. Högupplösta bildfiler kan användas till tryck i högre kvalitet. Vid beställning av fler än fem bildfiler per månad utgår en administrativ avgift, se prislista nedan. Vid publicering av fotografier ska bildkällan (Järnvägsmuseets fotoarkiv) och fotografens namn (om känt) alltid anges, oavsett det gäller lågupplösta eller högupplösta bildfiler.

Beställning av högupplösta bildfiler kan göras via Digitalt Museum eller via E-post.

För nedladdning av bilder sök i Digitalt Museum (extern länk)
Beställ bildkopior per e-post: registrator@smtm.se

Prislista för foto- och ritningskopior

Priser på fotografier och föremålsbilder

• Digital bild (300-350 dpi, TIFF, storlek upp till 35 cm bredd):
240 kronor + 25% moms = 300 kronor

Priser på ritningar

• Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek):
200 kronor + 25% moms = 250 kronor

Låna föremål

Järnvägsmuseet har närmare 25 000 föremål i samlingarna. Många är utställda men ännu fler är magasinerade. Vi vill förstås visa så mycket som möjligt ur våra samlingar. Därför lånar vi gärna ut föremål till andra museer, föreningar och institutioner som bedriver publik verksamhet. På så vis når våra föremål ut i landet och når fler besökare. Det är ett av många sätt att sprida kunskapen om järnvägens kulturarv.

För att få låna måste låntagaren uppfylla våra krav på bland annat säkerhet, klimat och tillsyn samt att föremålen får en offentlig och för dem lämplig placering. För vissa föremål är kraven höga och museet förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten i att låna ut dem.

Kontakta registrator för förfrågan om föremålslån.
E-post: registrator@smtm.se