""

Vill du skänka något till Järnvägsmuseets samlingar? Det kan vara ett fotografi, en bok, ett föremål eller en arkivhandling. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga.

Järnvägsmuseet tar ibland emot gåvor från privatpersoner. Gåvorna som vi tar emot ska ha en koppling till den svenska järnvägens historia. Det är dock inte säkert att vi kan ta emot just det du vill skänka till oss. Vi har begränsad plats i våra magasin och därför försöker vi samla in endast ett exemplar av varje sak. Om vi redan har det som du vill skänka till oss så tackar vi eventuellt nej på grund av detta.

Föremål

Det är av värde för oss att få så mycket information som möjligt om föremålet i samband med att det erbjuds samlingarna. Det kan vara information om tidigare ägare, brukare, järnväg, användningstid och om det finns en speciell historia knuten till föremålet. Vi kommer också att be om en bild av föremålet för att kunna ta ett insamlingsbeslut.

I normalfall tar Järnvägsmuseet inte emot föremål med särskilda förbehåll i hur vi får använda föremålet. Om du låter Järnvägsmuseet fritt förfoga över gåvan så är det viktigt att detta anges. Ibland tar vi emot saker som sedan används i vår pedagogiska verksamhet.

Vi kan inte lova att just det som du skänker kommer att bli utställt eftersom museet har begränsat med plats att visa saker på. Alla gåvor som vi tar emot är likväl värdefulla bidrag till samlingarna, eftersom de kan komma att användas i framtida utställningar eller forskning.

Bilder

Har du en bild du vill skänka till Järnvägsmuseet? Då är du välkommen att kontakta oss med detta. Vi behöver säkerställa att den som vill skänka bilden har rättigheterna till den. Personalen i bildarkivet hjälper dig gärna med sådana frågor om något är oklart.

Det är av värde för oss att få information om bilden i samband med att den skänks till oss, vem som har tagit bilden, namn på personer som syns, vilken tid bilden är tagen, var den är tagen och så vidare.

Helst tar vi emot negativ eller papperskopior av bilden, men om du har en digital bild är du välkommen att kontakta oss för att diskutera frågan.

Vill du skänka något till samlingarna?

Kontakta oss gärna på telefon eller e-post i så fall.

Fotografier

Kontaktperson: Robert Herpai (intendent)
E-post: robert.herpai@smtm.se
Telefon: 026–455 14 62

Föremål

Kontaktperson: Emelie Svensson (intendent)
E-post: emelie.svensson@smtm.se
Telefon: 026–455 14 66

Kontaktperson: Katarina Sandberg (intendent)
E-post: katarina.sandberg@smtm.se
Telefon: 026–455 14 68

Kontaktperson: Kristin Thorrud (intendent)
E-post: kristin.thorrud@smtm.se
Telefon: 026–455 14 65

Arkivmaterial

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 48

Böcker

Kontaktperson: Christina Engström (intendent)
Telefon: 026–455 14 61