Portabel biljettmaskin kallad TIM 3. SJ köpte 1949 in två stycken, vilka provades på Solnalinjerna och Finspångslinjerna. Ingår i Järnvägsmuseets samlingar.

Järnvägsmuseets digitaliserade samlingar av fotografier, föremål och bildkonst finns tillgängliga på DigitaltMuseum. Upptäck över 160.000 poster, sorterade under cirka 800 ämnesord!

Målet med webbplatsen Digitalt Museum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad. DigitaltMuseum är utvecklad av KulturIT med finansiering av Norsk kulturråd.

Kommentarsfunktionen avstängd

På grund av rådande omständigheter och brist på resurser har Järnvägsmuseet beslutat att tillfälligt stänga ner möjligheten att skriva kommentarer på DigitaltMuseum för att hinna ikapp med de kommentarer som redan kommit in. Kommentarerna är ett värdefullt tillskott och en hjälp för museet med att komplettera informationen i posterna, och vi kommer självklart att öppna kommentarsfunktionen så snart vi hinner.

Vi hoppas på er förståelse.