Information gällande Järnvägsmuseet planerade ombyggnation.

2021-05-28

Planerat öppningsdatum beräknas vara sommaren 2023.

2020-06-25

Den första projekteringen är gjord genom fastighetsägaren Trafikverkets försorg. Nu görs ett kort uppehåll under sommaren 2020, därefter vidtar kompletterande projektering inför upphandling.

På grund av rådande omständigheter kan inget öppningsdatum utlovas.