Järnvägsmuseet ställer in tågresor – har fortsatt öppet digitalt

Järnvägsmuseet och Tåghallen är stängda. Tågresorna är inställda under 2020 för att förhindra spridningen av coronaviruset. Beslutet grundar sig på de tydliga signaler Folkhälsomyndigheten gett om vikten av att alla aktörer i samhället motverkar smittspridning och särskilt skyddar personer i riskgrupper.

Järnvägsmuseet, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, följer därmed Centralmuseernas samarbetsråds gemensamma förhållningssätt.