Tåghallen ligger i stadsdelen Nynäs på Karlsborgsgatan 1, Gävle.

Kommer ni på E4 välj avfart 199 mot Gävle C och sjukhuset.
Fortsätt rakt fram i rondellen vidare in på Västra vägen, kör ca 1km.
Sväng vänster in på Valbogatan, kör 191 m.
Sväng vänster in på Engelbrektsgatan, kör 241 m.
Vid trafikljusen´kör du sen rakt fram över den korsande vägen till bostadsområdet.
Ta direkt vänster in på Växthusgatan.
Fortsätt fram till Karlsborgsgatan.
Tåghallen ligger nu till vänster.