Bilden visar olycksplatsen vid Getå 1918 när ångloket F1200 har spårat ut

Måndagen den 1 oktober är det 100 år sedan den svåra tågolyckan i Getå. Vid 100-årsdagen har du möjlighet att se ångloket i dessa trakter igen.

Loket som drog tåget på olycksdagen heter F 1200 och ingår i Järnvägsmuseets samling. Vi har därför valt att uppmärksamma olyckan på följande sätt:

Söndag 30 september

Söndag den 30 september är alla välkomna att besöka oss vid Norrköpings central klockan 11.00-16.00. Ni har möjlighet att träffa Järnvägsmuseets personal samt Svenska kyrkan i och vid tåget med loket F 1200.

Klockan 18.00 bjuder Svenska kyrkan in till en minnesgudstjänst i Matteus kyrka i Norrköping med förre ärkebiskopen Anders Wejryd som officiant. Gudstjänsten föregås av kransnedläggning klockan 17.15 vid gravstenen för offren för olyckan, på Norra kyrkogården i Norrköping.

Måndag 1 oktober

Den 1 oktober 2018 är det på dagen 100 år sedan den tragiska olyckan inträffade. Detta uppmärksammar vi genom att köra ett extratåg för endast inbjudna gäster med F 1200 från Norrköping via Getå till Stockholm. Tåget kommer att göra ett kort stopp vid olycksplatsen i Getå för en tyst minut.

Om tåget Norrköping-Getå-Stockholm den 1 oktober
Måndag den 1 oktober kommer vi att köra tåget som aldrig kom fram, men 100 år senare gör det så, med samma lok. Tåget hette 422 år 1918 och heter nu 55422. Vi kör tåget endast för inbjudna representanter för verksamheter som har kopplingar till olyckan. Man är varmt välkommen att se oss, och vinka åt oss, men vi vill be om att ingen korsar några spår, eller står för nära spåret. Dels är detta förbjudet i lag och kan så klart skapa olyckor, dels vill vi inte att någon visar t.ex. barn hur man inte ska göra. Det kan även orsaka totalt tågstopp om någon ser er, och polisen kallas ut. Så, snälla, håll er på behörigt avstånd.  Vi ber er också tänka på att det i Getå är trångt och det finns inga direkta parkeringar. Vi ber er att inte heller klättra upp på banvallen.

Tidtabell

18.38  Avgång Norrköping

19.00  Tåget är i Getå (det var då olyckan skedde)
Tåget stannar kort med en vissling. En tyst minut följer och vid nästa vissling fortsätter resan.

19.10  Tåget passerar Kolmården/Krokek

20.03 - 20.11 Stopp i Nyköping

21.04 - 21.16 Vagnhärad

Tåget passerar Södertälje via Södetälje Syd övre och Grödingebanan

22.24  Ankomst Stockholm Central

Tåget dras av F 1200 och till Nyköping finns det ett ellok (Ra 846) med sist, anledningen är att det ska ta några vagnar med gäster åter från Nyköping till Norrköping. Från Nyköping till Stockholm är det F 1200 som själv drar tåget.


Olyckan i Getå 1918

Järnvägen mellan Järna och Åby kallas idag för Nyköpingsbanan. Den stod klar 1915 och med den kunde snälltågen från Malmö till Stockholm ta en genare väg än att gå via Katrineholm. Sträckan mellan Åby och Krokek byggdes jämte det som senare skulle heta Riksväg 1 och vid Getå byggdes banan på en bank som bedömdes ha en stabil grund.

På kvällen den 1 oktober 1918 avgår tåg 422 från Norrköping,12 minuter försenat. Tåget med ca 165 passagerare ombord kommer från Malmö och ska till Stockholm. Tåget dras av ångloket F 1200 som var ett av elva snälltågslok – loktypen var på sin tid det absolut modernaste ånglok som fanns på svenska spår.

Under september har det regnat väldigt mycket och några minuter innan
tåget ska passera Getå så ger marken under banvallen vika i form av ett skred och stora lermassor glider ut i Bråviken. Ingen upptäcker detta och det finns inga säkerhetssystem som kan varna lokföraren att banan rasat. Tåget kör ned i gropen i full fart och F 1200 drar med sig sju av tio vagnar. Många människor skadas och troligen omkommer 42 st.

Begravningsgudstjänst hölls i Matteus kyrka i Norrköping den 10 oktober.Efter olyckan görs en mycket grundlig utredning om hur skredet uppstod och dolda lerlager (glidlager) under svallgrus blev nu känt för byggare och ingenjörsgeologer. Utredningen slog fast att ingen kunde lastas för olyckan och att det inte hade gått att förutse skredet, men geoteknikens vagga lär ha stått i Getå varpå man lärde sig mycket av olyckan.

Ångloket F 1200 bärgades under stora svårigheter och drogs till Örebro för reparation och i maj 1919 var det i trafik igen. Idag finns loket bevarat i körbart skick på Järnvägsmuseet i Gävle.

Text sammanställd av Järnvägsmuseet.
Källa är boken ”Getå 1918 – Den stora tågolyckan”, ISBN 978-918685315-0.


Information

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 070-724 64 79.