En föreläsare som står framför åhörarna.

Här hittar du några föredrag som filmats på Järnvägsmuseet.

Den första statsbaneelektrifieringen – ett pionjärprojekt i subarktisk miljö, 12 september 2015
Föredragshållare: Roine Viklund, fil. dr. i Teknikhistoria vid Luleå Tekniska Universitet.

Med anledning av 100-årsjubiléet av Riksgränsbanans elektrifiering gav Sveriges Järnvägsmuseum ut en omarbetad version av Roine Viklunds avhandling Riksgränsbanans elektrifiering: Stat och företag i samverkan: 1910-1917.