""

Järnvägsmuseets digitaliserade samlingar av fotografier, föremål och bildkonst finns tillgängliga på DigitaltMuseum. Upptäck över 160.000 poster, sorterade under cirka 800 ämnesord!

Målet med webbplatsen DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad. DigitaltMuseum är utvecklad av KulturIT med finansiering av Norsk kulturråd.

Bilden visar en portabel biljettmaskin, kallad TIM 3. SJ köpte 1949 in två stycken, vilka provades på Solnalinjerna och Finspångslinjerna.